Bygget av en tidigare Kiloubåt på Amiralitetsvarvet

Vid Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg, Ryssland främsta ubåtsvarv för konventionella ubåtar kölsträcktes idag den första av tre Kiloubåtar för Svarta havsflottan som skall vara levererade senast 2014. Texten anger även att man kommer eventuellt producera ytterligare tre ubåtar perioden 2015-2017. Stapelbäddarna kommer vara fullbelagda med i snitt en ubåtsleverans per år av denna klass. Redan tidigare bygger man ju även Lada-ubåtar för fullt…

TV