Ett batteri 2S23 Nona SVK från Stillahavsflottans marininfanteri framrycker under övningarna 2006

2S23 Nona SVK understödspansarterrängbil

Fordonet är baserat på pansarterrängbilen BTR-80 och kommer återfinnas som bataljonsartilleri i de BTR-utrustade skyttebataljonerna och i marininfanteriet. Under det senaste Tjetjenien-kriget sattes ett batteri in och fälttestades i striderna med gott resultat. I dagsläget finns ett 50-tal fordon anskaffade.

Granatkastaren är en 12 cm 2A60 halvautomatisk kombinationspjäs, som både kan skjuta direktriktat samt indirekt eld. Direktriktad är räckvidden ca 800 meter medan om man skjuter indirekt når man det tiodubbla, ca 8 km.

2S23 Nona SVK landstiger från ett Ropucha landstigningsfartyg i samband med övning

Flera sorters ammunition kan man skjuta som till exempel spräng, pansarspräng, multippelstriddelar, laserstyrd ammunition, lys, rök, kemvapen samt flechette.

Eldröret kan dumpas ner till -4 grader vilket gör att vagnen även kan skjuta i mycket flack terrräng. Med en grupperingstid på mindre än en minut och ett medfört ammunitionsförråd på 30 granater har skyttebataljonen med denna vagn ett snabbt tillgängligt understöd. Som mest kan pjäsen leverera 10 granater i minuten. Som alla andra BTR-vagnar är även denna amfibisk. Vikt 14, 5 ton och den når en hastighet på 70 km/h på väg.   Räckvidden är 600 km.

Mer om vagnen här.

Signaturmaskeringsystem NAKIDKA monterad på en 2S23