I dagsläget förfogar de väpnade styrkorna över tre bataljoner med luftvärnsroboten S-400 Triumf (SA-21 GROWLER).  I upprustningsplanen inför 2020 kommer man att öka antalet robotsystem kraftigt.  I en första anskaffningsplan diskuterar man åtta robotbataljoner, men det antalet kommer nog att öka till minst 20 bataljoner 2015.  S-400 är avsett som zonförsvar av till exempel tätorter och ekonomiska centra, som den region som man anser vara landets ekonomiska hjärta medstäder förutom Moskva också Nizhny Novgorod, Smolensk, Yaroslavl, Vladimir, Tula, Dzerzhinsk, och Rybinsk.

Systemet har en räckvidd på upp till 400 km och kan bekämpa smygflygplan, kryssningsrobotar och även ballistiska robotar. Varje bataljon består av åtta avskjutningsramper med totalt 32 robotar samt ledningsfordon. Som skydd för systemet anskaffas PANTSIR-S1 men även skenmål. Genom att systemet är mobilt kan det även sättas in på andra platser som till exempel Kaliningrad. Systemet får då en offensiv slagförmåga då man med lätthet behärskar en eventuell motståndares luftterritorium.

I jämförelse med det amerikanska Patriotsystemet man har placerat i bland annat Polen är S-400 mer potent, med en räckvidd som är dubbelt så lång.