Nakidka på bandshaubits 2s19 Msta-S

Den ryska motsvarigheten till Åkers Styckebruk, NIISTALI, är en stor producent av skyddsutrustning. Förutom hjälmar och visir tillverkar man även skyddsvästar och skyddsutrustning till stridsfordon.

NAKIDKA är ett  signaturreducerande maskeringssystem som minskar risken för upptäckt av värmekameror (IRV) eller fältradar. Detta innebär att chansen för  målupptäckt med termiskt sikte på en stridsvagn eller robot minskar betydligt. Duken verkar bäst inom frekvensområdet  8-12GHz vid skydd mot fältradar.

Den effektiva reduceringen är 2/3 av värmesignaturen och 5/6 av radarsignaturen.

Gallerramar och dukar syns tydligt.

NAKIDKA består av ett antal gummidukar som är formade efter den aktuella stridsfordonstypen och kan även sättas utanpå gallerramar, vars främsta uppgift är att skydda mot stridsdelar med riktad sprängverkad, RSV. Dukar kan även användas i fältbefästningar och för att dölja materielupplag.

Andra produkter man lanserar är ett störsystem mot magnetiska minor, EMT-7. Sedan tidigare har USA ett motsvarande bärbart system  där man genom magnetfält ”höjer” markytan. På så sätt luras zonröret i artillerigranaten att detonera tidigare. På samma sätt luras stridsvagnmina med magnetisk utlösare att detonera innan vagnen passerar över den. Just magnetisk utlösning är den vanligaste metoden på avståndslagda fordonsminor, något som Sverige också har avstått att anskaffa. I vår arsenal finns de platslagda stridsvagnmina 6 och mintändare 14 till stidsvagnsmina 5 som klassas som fullbreddsverkande (dvs att man inte kör på med fordonets drivband på utlösaren) med magnetisk utlösning.

Uppgraderad T-72 Rogatka demonstrera skydd mot elektromagnetisk utlösning