8×8 terränglastbilen MZKT-7930 används som broläggare och transportfordon

Bro TMM-6 (Tyazhelo Mekhniznrovanny Most) ersätter den äldre KMM-bron som numera är utfasad ur utbildningsorganisationen.  Bron är av en så kallad  sax-bro typ, vilket betyder att broelementen viks ut till sin fulla längd. De kan därefter skarvas i oändlighet tills fast mark nås. Varje brodel, med ett saxelement är 17 meter långt. Organisatorisk ingår två broläggare och fyra transportfordon i varje brosystem. Det innebär att en bro innehåller materiel för 102 meter bro utan att extra materiel tillförs och den kan läggas på 50 minuter. Ett system ingår normalt i en bropluton. Bron vilar på stödben och de kan sträckas ut till max 5 meter. Bron klarar vikter på upp till 60 ton.

TMM-6 förevisas under materieldagarna i OMSK 2007

Mer om bron kan läsas här

Som utläggnings och transportfordon används trotjänaren MZKT-7930 som även används till bland annat artilleriroboten ISKANDER och luftvärnsrobotsystemet S-400.