Någon gammal bild på hur en radaropratör ser en störd miljö, men principen är densamma, att blända uttolkaren av radarbilden så att de egna, eller för all del avsaknaden av flygföretag inte syns.

Attackflygplanet SU-25 FROGFOOT kommer att utrustas med nytt störsystem och detta skall utprovas under 2010-2011.  De plan som kommer att utrustas med detta är de uppgraderade SU-25SM och den tvåsitsiga SU-25UBM. Man är dock lite försenad med konstruktionen av systemet. Kan man tro att det kommer fransk teknologi även har till slut?

En rote SU-25 FROGFOOT fäller 8 stycken RBK-250 multipelbomber, eller som den svenska pressen döpt dem till klusterbomber. För att kunna göra detta behövs det komma fram utan att bli bekämpad…