Luftlandsättningstrupperna har även börjat öva amfibieoperationer

I maj gav chefen VDV Generallöjtnant Vladimir Shamanov en presskonferens angående den framtida utvecklingen  inom luftlandsättningstrupperna. Bland annat var man intresserad av den amerikanska modellen att mönstra in civila flygplan för att lyfta förbanden. På så sätt skulle man 2017 kunna flytta en luftlandsättningsdivision åt gången…

Man har även börjat öva med andra förlyttningsmetoder. Under vintern har man genomfört tre stycken landstigningsövningar med marinens landstigningsfartyg. Detta är en direkt konsekvens av Georgienkriget där man genomförde den första amfibieoperationen på länge.

För Spetsnazförbanden vill man öka transportförmågan med styrbara glidskärmar fråmn dagens 20 km till 40 km i framtiden. Här är man imponerad av Israels fallskärmsjägarförband som just besitter den förmågan.

UAV Eleron 3. Räckvidd 10 km med tv och 25 km stillbild. Vikt 2,8 kg. Räckvidd 90 minuter.

För första gången använde man sig även av UAV  i samband med en förbandsövning. Artilleriförband från den 98. Luftlandsättningsdivisionen eldledde indirekt eld med den ryskbyggda Eleron-UAV upp till 10 km framför egna linjer. Testet gick över förväntan och under sommaren fortsätter utbildningen med israeliskbyggda Hermes-UAV.

Trots den kalla vintern har man ändå övat hoppning, i vissa fall ner till -30 grader Celsius. Dock kom man bara upp i 70% uppfyllnad enligt utbildningsplanen med förbandshoppning från IL- 76 men 100% med individuell hoppning från AN-2