Tu-95 BEAR-H lufttankas av en Il-78 MIDAS luftttankningsflygplan
under en tidigare patrullering

Patrulleringarna med det strategiska bombflyget fortsätter. Man passar på att även manifestera kapaciteten i systemen med att slå nya rekord. Senast genomförde man en patrullering i 40 timmar med två stycken Tupolev Tu-95MS BEAR-H bombflygplan under vecka 30. Patrulleringssträckan sträckte sig från Atlanten över Nordpolen till Japanska sjön. Det gamla rekordet överskreds med 4 timmar och för att kunna genomföra detta behövde man lufttanka flygplanen fyra gånger. Under patrulleringen möttes planen upp av kanadensiskt, norskt och japansk jaktflyg.

Flygsträckan är inte vald av en slump, Bear-H främsta vapenlast är kryssningsrobotar av typen Kh-55 RADUGA (AS-15 KENT) och avståndet till USA är inte långt. Att man dessutom visar flagg över Nordpolen är inte heller en slump…

Länk