Glöm bilderna på sjunkna fartyg i de baltiska hamnarna som spreds under de tidiga 90-talet. I jakt på säljbart skrot stals ventiler från fungerande fartyg vilket fick dem till slut att sjunka. Ända sedan dess har flottan haltat betänkligt men under senare år har man visat flagg ordentligt. Sjöstridsövningar långt ut på haven som anstår en blue water navy och piratjakt i Adenviken. Moderniseringsprocessen innebär att man måste även förnya beståndet av ytstridsfartyg.

I Sankt Petersburg bygger man för närvarande två olika typer av fregatter och korvetter.

 

Projekt 22350 Amiral Gorshkov

Fregatten Amiral Gorshkov kommer att sjösättas i oktober 2010 och har ett deplacement på 4500 ton. Räckvidden för denna typ är 4 000 nautiska mil, motsvarande ca 7500 km. Fartyget är 130 meter långt och gör 29 knop. Besättningen är på 210 man. Beväpningen utgörs av en 13 cm kanon, 8 sjömålsrobotar av typen 3M55 ONYX (SS-N-26)räckvidd 300 km, 8 ubåtsjaktrobotar av typen MEDVEKA-2, 24 luftvärnsrobotar av typen SA-N-12 GRIZZLY två stycken CIWS KASHTAN luftvärnssystem samt en helikopterhangar. Parallellt med detta skepp byggs även Amiral Kasatonov som är det andra skeppet i denna klass. Amiral Kasatonov beräknas sättas i tjänst 2012 Behovet av fartyg i Projekt 22350-klassen är 20 stycken.


Projekt 20380 Steregushchy, levererad 2008

Utöver denna satsning är en något mindre typ, Projekt 20380 också under leverans. Det första fartyget i denna serie av korvetter, Steregushchy har levererats till Östersjömarinen. Fartyget har likt vår Visby-serie smygegenskaper och är Ryssland första ytstridsfartyg med signaturanspassad profil. Fartyget är 94 meter långt och har ett deplacement på 1900 ton. Besättningen är på ca 90 man. Räckvidden är 4 000 nautiska mil. Huvudbeväpningen är 8 stycken sjömålsrobotar av typen 3M55 ONYX i två lavetter, 6 stycken MEDVEKA-VE ubåtsjaktrobotar i en lavett, en 10 cm kanon, en CIWS KASHTAN luftvärnsystem samt två stycken 14,5mm tunga luftvärnskulsprutor AK-630. Parallellt med detta fartyg byggs för närvarande tre stycken till på Severnayavarvet i Sank Petersburg, där även Amiral Gorshkov-klassen byggs. Dessa är Soobrazitelny, Boiky och Stoiky. Soobrazitelny kommer att sjösättas i höst Utöver dessa byggs Sovershennyy på Amurvarvet i Fjärran Östrern.  Behovet är 20-30 stycken fartyg.

Länk