I mitt senaste inlägg skrev jag lite om VOSTOK 2010. Något som anknyter till ämnet är just överskeppningsförmåga och landstigningsfartyg. Många är säkert medvetna om den förstående affären med fransmännen och amfibiestödfartyget Mistral. Meningen är för närvarande att man köper ett franskbyggt fartyg och bygger själv tre till. Kan det vara av den anledningen som man moderniserar Amiralsvarvet i S:t Petersburg och flyttar hela anläggningen ut till Kronstadt i Finska viken? Enligt planerna kommer varvet att bli sex gånger större än tidigare. Tiden får utvisa vad man kommer att bygga där. Om man anskaffar Mistral kommer Norra flottan och Stilla Havsflottan att få två fartyg var. Norra flottan kommer att få en nyckelroll i det geopolitiska spelet kring Nordpolen.

Man har kommit en bit på väg med andra projekt också. Det största är projekt 11711 Ivan Gren som byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad. Även om varvet har haft sina problem med kapacitet så har man nu frigjort två stapelbäddar genom att sjösätta två indiska fregatter nyligen.  Ivan Gren blir 120 meter lång och får ett deplacement på 5000 ton. Totalt lastar fartyget 36 stridsfordon och 300 soldater motsvarande en halv bataljon. Länge ansågs Ivan Gren vara ett mytisk väsen då det endast fanns skisser på fartyget att tillgå. Under vintern har det kommit ett antal bilder från Yantarvarvet som visar hur långt man faktiskt har kommit. Man beräknar att kunna sätta fartyget i tjänst i slutet av 2012.

observera landstigningsrampen i fören

Ivan Gren på stapelbädden på Yantarvarvet vårvintern 2010

En annan konstruktion från Plantvarvet vid Volga är projekt 21820 Dugong. Ett mindre landstigningsfartyg, 45 meter från ramp till akter och lastar enligt uppgift två stridsvagnar T-80 alternativt tre pansarskyttebilar BTR-80. Deplacement 300 ton. Detta fartyg är avsett för kustnära operationer eller mindre innanhav, motsvarande Svarta havet eller Östersjön…

Prototypen i S:t Petersburg hösten 2009