Så här i semestertider med sol och bad, vad kan vara då än bättre att ta upp  landstigningsövningar och övergång av vattendrag. Hos vår granne pågår sedan några dagar övningen VOSTOK 2010 i Fjärran Österns militärdistrikt. Jag kan förstå att den inte har något större nyhetsvärde för svensk media, men vissa inslag har den karaktären att de är intressanta även för oss. Jag har redan nämnt att man har flyttat flygförband från västra Ryssland till övningsområdet. Utan att vara övertydlig borde de flesta förstå att man givetvis kan göra det omvända…


Marininfanteri landstiger uppsuttet på BTR-80 från landstigningsbåt typ ONDATRA (sv. Bäver)under VOSTOK 2010

VOSTOK 2010 är den största övningen på senare år man genomför med 20 000 soldater, 30 fartyg och 70 flygplan och helikoptrar. Även om man övar upp manskapet och ledarskapet får man även viktiga erfarenheter i moderniseringsprocessen i de väpnade styrkorna. Bland annat har man infört en ny brigadorganisation i marininfanteriet som utvärderas fortlöpande.

Manövern pågår från den 29 juni till i morgon torsdag den 8 juli och har genomförts på ett dussin platser norr om Vladivostok.

Klippet nedan visar bland annat utläggning av pontonbro PMP, vilken motsvarar vår Däcksbro 200. En gammal konstruktion men, if it´s aint broken don´t fix it….

Övergång vattendrag VOSTOK 2010