Av de vapensystem som en aktör förfogar över är flygstridskrafterna den resurs som man snabbast kan flytta mellan olika platser. Genom detta kan man över stor yta visa sin militära närvaro så kallat force projection. Även om man i slutändan behöver ett par kängor på marken under eller ett fartyg i vattnet för att hävda närvaro och kontroll över en yta eller territorium.

Därför är det intressant att man i Ryssland ökar förmågan till kontinuerlig patrullering. Nyligen aviserade man att man ökade förmågan från tre till fem strategiska bombplan skulle kunna avpatrullera ryskt eller internationellt luftrum. Givetvis kräver detta oerhörda resurser i form av infrastruktur och systemunderhåll. Förmågeökningen är 66% och flygplanen är de flesta fallen föråldrade. Det startegiska bombflyget disponererar Tu-160 BLACKJACK och Tu-95MS BEAR

Förutom att man har tillgång till vapenbärare, det vill säga flygplan och tränade besättningar, behövs även en flygtankningsförmåga. Dessa flygande tankstationer spelar en avgörande roll för att hålla resurserna i luften.

I juni genomfördes en rekordflygning i avseende de ryska flygstridskrafterna då två Tu-160 BLACKJACKs flög 28 000 km under 23 timmar. Patrulleringen krävde två tankningar i luften för att kunna genomföra det. Nu i juli upprepades bravaden med att flytta flygförband från västra Ryssland till den östra halvan i samband med övningen VOSTOK 2010. Flygplanstyperna var bombplan av typerna SU-24 FENCER och Su-34 FULLBACK.  FENCER är en gammal konstruktion och är känd att vara bränsleslukande och krävde tre tankningsomgångar för omgrupperingen. FULLBACK, som endast finns i ett fåtal exemplar än så länge behövde dock bara två för samma uppgift. Nya flygplanstyper kan göra mer med mindre helt enkelt.

Vid segerparaderna som har hållits under senare år har tankflygplanen alltid närvarat som en del av flyguppvisningen. Det visar vilket värde man tillskriver den förmågan i de ryska väpnade styrkorna.